top of page

Hoeveel reclamebureaus ken jij ?

We vroegen adverteerders hoeveel bureaus ze kennen. Meestal kwam men niet verder dan een hand: 5 of minder. Dat is niet veel als we weten dat er om en bij de 300 communicatiebureaus bestaan in België. ‘Kennen’ blijkt ook een overdreven woord te zijn. De adverteerder kan een paar namen opnoemen maar kan nauwelijks omschrijven wat nu de expertise van elk van deze bureaus is.

foto: Sarah Pflug via Burst


De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij beide partijen. Bureaus moeten zich duidelijker profileren. Adverteerders moeten zich op elk moment interesseren voor bureaus zodat ze begrijpen hoe de bureauwereld evolueert en wie wat doet.

Nochtans heeft elk bureau wel degelijk zijn eigenheid, zijn sterktes, specifieke expertise domeinen, een eigen cultuur, een manier van werken of een combinatie van ervaring en expertise die uniek is en daarom juist beter dan een ander kan aansluiten bij een specifieke nood van een adverteerder.

Belangrijker nog zijn de bureaubezoeken waarvan PitchPoint er 2 per week organiseert om écht vinger aan de pols te houden: de evolutie van hun visie, details van cases, de relevantie van hun aanpak, inzicht in de bedrijfscultuur, en de mensen achter al die creatieve en strategische aanbevelingen. Al deze informatie centraliseren we in een database waar de meest recente facts & figures van meer dan 250 bureaus te vinden zijn.

Noodzakelijk informatie alvorens een longlist, de basis van een succesvol selectieproces, samen te stellen. Pas met deze informatie is het beeld compleet en kan er gesproken worden van kennis van zaken. Dan pas kan je zeggen dat je een bureau een beetje kent.

33 views0 comments

Comments


bottom of page