top of page

Het juiste remuneratiemodel

Updated: May 24, 2022

“Remunerating for success”

Bij gebrek aan inspiratie en de juiste criteria, zitten adverteerders en bureaus maar al te vaak vastgeroest in een stramien van ‘uurtje factuurtje’. Een situatie waar niemand echt tevreden mee is, maar die algemeen aanvaard wordt als ‘de minst slechte optie’. Nochtans bestaan er alternatieven. Remuneratiemodellen die bureau én opdrachtgever stimuleren om het beste van zichzelf te geven en zo samen te groeien. Met de brochure “ Remunerating for Success ” willen we een actueel kader schetsen van de verschillende remuneratiemodellen en van de factoren die bepalen welk remuneratiemodel het meest geschikt is voor elke bureau-adverteerderrelatie. Deze guideline is een gezamenlijk initiatief van ACC en de UBA, in samenwerking met PitchPoint. Hopelijk zet ze u op weg naar remuneratiemodellen die voor beide partijen renderen.

Kader voor dialoog. « Deze brochure heeft alles in zich om de nieuwe norm te worden voor de remuneratiebesprekingen tussen opdrachtgevers en bureaus. Ze biedt zowel een strak kader aan met keuzemogelijkheden als tips en tricks, maar bovenal stimuleert ze een gezonde dialoog tussen beide partijen. Zoals ook de WFA aanbeveelt in het rapport ‘Project Spring’ kan deze gids een nuttige tool zijn om Procurement, Marketing en Finance in het proces te betrekken. » Valérie Bracke, KBC en Voorzitter UBA Agency Management

Van input- naar result-based. “ Een geslaagd webinar van Tim Williams rond Value Based Pricing inspireerde ons om een nieuwe standaard neer te zetten voor de belangrijkste remuneratiemodellen. Gaande van input-based op basis van gemaakte kosten, over output-based op basis van prestaties, tot result-based op basis van het behaalde businessresultaat. De brochure Pricing for Success van de IPA in de UK zette ons op het goede spoor. Samen met PitchPoint en UBA ontwikkelden we een variant die zowel vanuit het standpunt van de bureaus als vanuit het perspectief van de opdrachtgevers is geschreven.” Johan Vandepoel, CEO ACC

Samenwerking optimaliseren. “Dikwijls blijkt het bespreken van het meest geschikte remuneratiemodel een proces van wij versus zij. Nochtans leert de ervaring bij PitchPoint ons dat efficiëntie in de relatie onlosmakelijk gelinkt is aan het opzetten van een gepast remuneratiemodel. Een open en transparante discussie hierover draagt bij tot een groter vertrouwen, een hechtere samenwerking en dus tot betere resultaten. Met kennis van zaken en een gemeenschappelijke terminologie lopen de gesprekken zeker een stuk makkelijker en doelgerichter. Op weg naar een win-win voor brand en bureau.” Martine Ballegeer, Partner PitchPoint


De volledige brochure kan u hier downloaden:

Remunerating for success
.pdf
Download PDF • 778KB


84 views0 comments

Kommentare


bottom of page