top of page

De (on)zin van uurtarieven

Merken raadplegen ons regelmatig om de remuneratie van hun communicatiebureau te benchmarken. Ze vragen zich af of ze niet teveel betalen. Of de gehanteerde tarieven wel marktconform zijn.

foto: Ernest Tong via Burst

Uurtarieven, een potentiële benchmark…

Een benchmark is "een standaard of referentiepunt waarmee dingen kunnen worden vergeleken". De meest eenvoudige manier om bureau-remuneraties te vergelijken zijn de uurtarieven. Als merk kunt u vragen naar de uurtarieven van een aantal welomschreven functies die nodig zijn om uw projecten binnen het reclamebureau uitgevoerd te krijgen. Bijvoorbeeld kan je vragen naar het uurtarief van een creatief directeur, van een accountmanager, van de strateeg, enz… Je kunt dan de verschillende uurtarieven vergelijken en je zou kunnen concluderen dat het ene bureau 'goedkoper' is dan het andere.

Uurtarieven zeggen niet alles

In werkelijkheid is de vergelijking niet altijd even zinvol en zelfs irrelevant. Er zijn veel elementen die deze op het eerste gezicht eenvoudige vergelijking verstoren:

  • In de eerste plaats zal het ene bureau veel meer of minder uren nodig hebben om een bepaald project uit te werken, dan een ander bureau.

  • Daarnaast kan de kwaliteit van wat in dat ene uur gebeurt bij bureau A substantieel beter zijn dan wat er in bureau B gepresteerd wordt in datzelfde uur.

  • Ten derde, blijkt dat de rol van een accountmanager bij bureau A, helemaal anders gedefinieerd wordt dan bij bureau B.

Al deze aspecten -en we kunnen er nog wel enkele verzinnen- maken het vergelijken niet echt makkelijk en dikwijls niet relevant.


Remuneratiemodellen die uitsluitend gebaseerd zijn op uurtarieven en op 'input' lopen vaak mank. Er zijn heel wat alternatieven om een bureau op een correcte manier te vergoeden, elk met hun voor- en nadelen. PitchPoint schreef er samen met ACC en UBA een brochure over "Remunerating for success to stimulate effective collaboration".


Focus op efficiëntie is belangrijk

Indien je toch met uurtarieven wil/moet werken voor de remuneratie van jouw communicatiebureau, zorg dan vooral dat de samenwerking zo efficiënt mogelijk gebeurt. Zowel voor merk als bureau is dit een winnende strategie. Verzorg bv. de kwaliteit, diepgang en duidelijkheid van je briefing. Leid je team hier extra voor op. Of creëer een goed validatie-platform. Zo krijgt jouw bureau eenduidige, gestructureerde en verzamelde feedback van alle betrokkenen en vermijd je een extra creatie ronde.

Maar ook langs bureauzijde is er dikwijls efficiëntie mogelijk en kan er gewerkt worden aan een betere afstemming tussen de noden van het merk en de manier waarop het project intern bij het bureau aangepakt wordt.


Een duidelijk samenwerkingsproces, tools, platformen en een gepaste organisatiestructuur met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, kunnen de efficiëntie in samenwerking tussen merk en bureau substantieel beïnvloeden en zorgen voor zeer veel besparingen in uren en leiden tot meer marge. Laat je begeleiden in een dergelijk traject en heel snel zal je de effecten ervan ondervinden.


De brochure ""Remunerating for success to stimulate effective collaboration" kan je hier downloaden:

Remunerating for success
.pdf
Download PDF • 778KB


162 views0 comments

Comments


bottom of page