top of page

COLLAB, de Sleutel tot Sterke Bureau Relaties

Het opbouwen van een sterke samenwerking met een communicatiebureau is essentieel voor het succes van een organisatie. De relatie met een bureau is vergelijkbaar met de levenscyclus van een product en doorloopt vier fasen: kennismaking, opbouw, routine en afbouw.


Photo by rawpixel from Burst


In de kennismakingsfase worden verwachtingen gesteld en begint de relatie zich te vormen. Overdracht van informatie en heldere communicatielijnen zijn essentieel. De opbouwfase is de periode waarin beide partijen hun werkwijze en de samenwerking verfijnen. Na de initiële opwinding, is het cruciaal om de samenwerking te verdiepen. De routinefase is waar de samenwerking zijn vruchten afwerpt en er een stabiele, productieve werkrelatie ontstaat. De afbouwfase kan ontstaan door een gebrek aan vernieuwing of andere onoverkomelijke uitdagingen. Dikwijls ligt een negatieve ervaring rond kwalitet, prijs of timing (we noemen dat hier de 'heilige drievuldigheid' aan de basis.


Formele evaluaties zijn vitaal voor het succes van de relatie en om de routine-fase zo lang mogelijk te bestendigen. Onderzoek toont aan dat dergelijke evaluaties vaak worden verwaarloosd. Een regelmatige en systematische aanpak van evaluaties kan de relatie versterken en de prestaties verbeteren.


Er zijn drie dimensies te onderscheiden in de relatie met een bureau: expertise, proces en attitude. Expertise omvat competenties en vaardigheden, het proces gaat over de efficiëntie van de samenwerking, en de attitude kijkt naar de onderlinge chemie en gedeelde waarden. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve evaluatie van deze dimensies is noodzakelijk voor een compleet beeld.


Om het evaluatieproces te ondersteunen en om de prestaties van relaties tussen merken en communicatiebureaus te meten is COLLAB een innovatieve tool ontwikkeld door PitchPoint. Met COLLAB worden essentiële, regelmatige evaluaties gestimuleerd om kleine problemen aan te pakken voordat ze grote worden. Het biedt inzicht in elkaars sterke punten en verbetergebieden en herinnert aan de verwachtingen op de werkvloer. Door meer dan 93% van de merken erkend als belangrijk, toont COLLAB dat constante beoordeling van agentschapsprestaties essentieel is.

PitchPoint beveelt COLLAB aan voor regelmatige en professionele evaluaties om zo duurzamere relaties en betere communicatie te waarborgen, wat uiteindelijk pitches kan verminderen. Met COLLAB kunnen beide partijen hun doelen herbekijken, samenwerking herzien en processen fijnslijpen, wat leidt tot een versterkte en geoptimaliseerde samenwerking.

Voor meer informatie contacteer chris@collab.be.


18 views0 comments

Comments


bottom of page