top of page

8 aanbevelingen voor een succesvolle bureaurelatie-evaluatie

Een formele evaluatie maakt integraal deel uit van het relatieproces. Het zorgt voor het bespreken van de juiste onderwerpen en vermijdt de doorgaans oppervlakkige en subjectieve commentaar. Constructieve evaluaties zijn transparant, wederzijds, breed, regelmatig, consistent, eenvoudig, objectief en toekomstgericht.


foto: Matthew Henry via Burst


Transparant: bespreek open het evaluatieproces, wat je specifiek zal evalueren en wie je zal betrekken in de oefening; maak ook duidelijk wat de doelstelling van de evaluatie is.

Wederzijds: de adverteerder evalueert het bureau, maar het bureau evalueert ook de adverteerder; 'it takes two to tango'; wil je goed samenwerken, dan moet aan beide kanten hieraan gewerkt worden; we willen ook graag bijleren en weten wat we als adverteerder kunnen doen om ons bureau zo optimaal mogelijk te laten presteren.

Breed: beperk de evaluatie niet tot de communicatie-verantwoordelijke en de account director; betrek alle stakeholders in de relatie, zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van het bureau; dan pas krijg je een onderbouwd en globaal overzicht.

Regelmatig: feedback geef je tenminste na elke project; je wacht niet tot het verkeerd loopt; maar ook formele evaluaties doe je op regelmatige basis; een jaarlijks ritme is een goed uitgangspunt.

Consistent: gebruik steeds dezelfde evaluatie-methode; op die manier kan je de resultaten gaan vergelijken en de vooruitgang beoordelen; indien je een evaluatiemethode gebruikt die algemeen aanvaard is in de industrie kan je de resultaten ook vergelijken met de industrie-benchmarks.

Eenvoudig: evaluaties zijn niet altijd onze prioriteit; er zijn altijd dringender zaken die onze aandacht vergen; maak het evaluatieproces daarom niet te gecompliceerd; zorg voor een eenvoudig en toegankelijk proces.

Objectief: probeer in de evaluatie ook altijd objectief en neutraal te zijn; gebruik concrete voorbeelden; vermeld zowel de goede punten als de punten die voor verbetering vatbaar zijn; vermijd subjectiviteit.

Toekomstgericht: zorg ervoor dat de evaluatie leidt tot en concreet actieplan; je evalueert per definitie het verleden, maar de doelstelling is de aandachtspunten te detecteren om de toekomstige relatie verder positief te laten evolueren; leer van het evaluatieproces.


PitchPoint ontwikkelde recent een geautomatiseerde tool COLLAB die het volledige evaluatieproces kan begeleiden van online vragenlijst tot gestandaardiseerde rapporten.

Het COLLAB tool is ondertussen goed ingeburgerd in de Belgische markt waardoor er ook benchmarks ter beschikking zijn. Op die manier kan je niet alleen op een systematische manier uw eigen vooruitgang meten, maar kan je deze ook vergelijken met de gemiddelden in de markt.

Voor meer informatie over COLLAB contacteert u bij PitchPoint chris.van.roey@hey.com.

50 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page