top of page

Kijk verder dan loutere indexering van bureautarieven

De open brief van ACC om 'de klanten te informeren over het voornemen van bureaus om hun tarieven te indexeren' zet een terecht actueel onderwerp op de agenda. Ook onze marketing- en communicatiesector wordt geconfronteerd met de hyperinflatie. We menen bij PitchPoint dat we de discussie open moeten trekken en niet mogen beperken tot de indexering van de bureautarieven. Het is wellicht een deel van de equatie, maar de volledige problematiek is toch complexer.

Photo by Matthew Henry from Burst

Niet alleen de bureaus, maar ook de merken worden geconfronteerd met de uit de hand lopende prijsstijgingen: personeelskost, energiekost, materiaalkost, mediakost, enz… en uiteraard ook vroeg of laat de verhoging van de remuneratie van hun communicatiebureaus. Maar de budgetten van de marketing- en communicatieafdelingen gaan wellicht niet geïndexeerd worden. Integendeel, met een nakende recessie verwachten merken -terecht of onterecht, dat is een ander onderwerp- minder budget te zullen krijgen voor hun marketing- en communicatie-activiteiten. Op die manier zitten zij tussen hamer en aambeeld.


Bureaus die kortweg zouden poneren dat hun tarieven geïndexeerd worden of adverteerders die elke prijsaanpassing zouden weigeren zijn o.i. een-dimensionaal en weinig constructief bezig. En eerlijk, uit onze gesprekken met beide partijen blijkt een veel constructievere houding.


Dat bureaus hun tarieven zullen aanpassen aan de gestegen kosten is een no-brainer. Zelfs indien het niet voorzien zou zijn in het bureau-contract kan je verwachten dat dit een belangrijk onderwerp wordt in de volgende bureau-adverteerders onderhandelingen. Alleen een correcte remuneratie kan leiden tot een productieve en succesvolle samenwerking. Maar hoe kan een adverteerder de hogere kosten combineren met de wellicht lagere budgetten?


Er valt vooreerst te verwachten dat de adverteerder de scope van het werk in een volgende periode zal aanpassen. Door de dalende budgetten zullen er minder activiteiten plaatsvinden, waardoor de globale inkomsten van bureaus -zelfs met geïndexeerde tarieven- niet noodzakelijk stijgen.


PitchPoint is er van overtuigd dat er een ook andere constructieve wegen zijn om met dit delicaat onderwerp om te gaan.


Deze crisis is een gouden opportuniteit om het remuneratiemodel dat bestaat tussen adverteerders en bureaus te herzien. Het 'cost-accounting'-model, gebaseerd op timesheets, is nog steeds de belangrijkste manier waarop adverteerders hun bureaus vergoeden. Is dit model nog steeds het meest effectieve? ACC, UBA en Pitchpoint publiceerden enkele maanden geleden een white paper met alternatieve betaalmodellen die in vele gevallen voor beide partijen productiever zijn. En PitchPoint ontwikkelde daarvoor een gratis 'remuneratie quickscan' die bekijkt of de huidige manier van samenwerken gestoeld is op het juiste model.


Ook de samenwerking tussen bureaus en adverteerders kan verder geoptimaliseerd worden. Hebben we de juiste expertise in huis? Zijn de processen optimaal? Kan de attitude aan beide kanten verbeterd worden? Bij PitchPoint werkten we er een evaluatiemodel COLLAB voor uit. Op basis van een diepgaande analyse hebben we reeds veel efficiëntie- en effectiviteitswinsten kunnen realiseren.


Laat ons het debat opentrekken en deze crisis benaderen als een opportuniteit om beter met elkaar samen te werken en op die manier kosten te besparen én het hoofd te bieden aan deze inflatie.

104 views0 comments

Comments


bottom of page