top of page

Adverteerders in België blijven erg tevreden over hun communicatiebureaus

Het evaluatie-tool COLLAB van PitchPoint wordt sinds 2 jaar succesvol toegepast voor de evaluatie en de optimalisatie van de relatie tussen adverteerders en communicatiebureaus. In totaal werden tot hiertoe 873 personen geïnterviewd bij 29 bureaus en 55 merken. Op basis van al deze data heeft PitchPoint een nieuwe benchmark opgemaakt voor 2022.


Globaal genomen blijven de relaties tussen bureaus en hun klanten erg goed. Merken gaven in 2022 een gemiddelde score van 7,4 aan hun bureau, identiek aan de gemiddelde score in 2021. Voor de dimensie 'expertise' bedroeg dit 7,1, voor 'proces' een 7,5 en voor 'attitude' een 7,6. Exact dezelfde gemiddelden als in 2021. Bureaus geven aan hun klanten een betere gemiddelde score in 2022 (7,7) dan in 2021 (7,4), bestaande uit een 7,5 voor 'expertise', een 7,7 voor 'proces' en een 8,0 voor 'attitude'.


In de evaluatie van bureaus door adverteerders zijn alle indicatoren erg positief op 'insight' na. Waar in 2021 de adverteerders extra aandacht vroegen voor 'Planning' en 'ROI', zijn deze punten in 2022 verbeterd (7,0 voor Planning en 7,1 voor ROI). De feedback rond 'insight' is eveneens positief geëvolueerd (van 6,6 naar 6,8) maar blijft een aandachtspunt: adverteerders vragen bureaus dat ze innovatieve en originele inzichten aanreiken (6,9) en hiervoor gebruik maken van concrete data en kwantitatieve bronnen (6,6).

In de evaluatie van adverteerders door bureaus zijn alle indicatoren in het 'groene' gebied (> 7,0) beland. Blijkbaar hebben adverteerders de opmerkingen van vorig jaar rond 'ROI' en 'Collaboration' ter harte genomen.


Het COLLAB-tool is vandaag dé nieuwe standaard geworden in België voor een wederzijds evaluatie van de relatie tussen merk en bureau. Daarnaast werd COLLAB ook succesvol ingezet voor de zelfevaluatie van bureaus (COLLAB agency self assessment) waarbij de team members zichzelf evalueren op de verschillende dimensies. Op die manier kan het bureau management beter de sterktes en zwaktes van het bureau inschatten. Ook de analyse van de volledige klantenportfolio van het bureau (COLLAB client portfolio) is succesvol en is een goede churn-voorspeller gebleken voor account directors.

Voor meer informatie over COLLAB contacteert u Chris Van Roey bij PitchPoint (chris.van.roey@hey.com).

27 views0 comments

Comentarios


bottom of page